Zaanse schans
Wie zijn wij
Over de stichting, het bestuur
en de redactie

De Stichting Molenwereld

De Stichting Molenwereld is opgericht op 18 februari 1997 door Johan Bakker, Matthias Coops en Willem Roose. De aanleiding daarvoor was het besluit van de uitgever van het vaktijdschrift “De Molenaar” om te stoppen met het Molenkatern in dat tijdschrift. Het doel van deze drie molenvrienden was om dat Molenkatern als een zelfstandig molenmaandblad voort te zetten.

De Stichting Molenwereld heeft de volgende doelstellingen:

Doelstelling 1

Het onderzoek naar en het vastleggen van de geschiedenis, de constructie en werking van molens en de daaruit voortkomende industrie├źn en technieken, alsmede de ermee verweven sociale, maatschappelijke, taalkundige en culturele aspecten in de breedste zin van het woord.

Doelstelling 2

Het stimuleren van het behoud van molens en hun cultuur in woord en geschrift.

Doelstelling 3

De nieuwsvoorzieningen over de huidige ontwikkelingen op molengebied in het algemeen en met betrekking tot de afzonderlijke molens.

Doelstelling 4

Het publiceren omtrent bovengenoemde doelstellingen via een of meer tijdschrift(en), boeken of anderszins.

Het bestuur van de Stichting Molenwereld:

Het bestuur van de Stichting Molenwereld bestaat momenteel uit de volgende personen:

Sjoerd Veerman

voorzitter

Sjoerd Veerman woont in Alblasserdam en is werkzaam bij de Gemeente Vijfheerenlanden als beleidsadviseur. Sjoerd is vrijwel vanaf het begin betrokken bij de Stichting Molenwereld.

Johan Janssen

secretaris

Johan Janssen woont in Veenendaal en is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur technische regulering bij TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

Arie Verhoeff

penningmeester

Arie Verhoeff woont in Nieuwegein. Arie heeft in zijn werkzame leven tal van financieel geöriënteerde functies bekleed. De 'portemonnee' van de Stichting is daarom bij hem in vertrouwde handen. 

Bart Dooren

advertentiewerver

Bart Dooren woont in Hoogmade en heeft van z'n hobby z'n werk gemaakt. Doordeweeks is Bart projectleider bij molenmakerij Verbij in Hoogmade. In het weekend is hij vrijwillig molenaar op De Hoop in Zoetermeer...

Thomaz van Os

bestuurslid

Foto Thomaz van Os

Thomaz woont in Velp en draait als vrijwillig molenaar op molen de Kroon in Arnhem. Hij werkt als consulent voor de Molenfederatie Gelderland en daarnaast een dag in de week als sociotherapeut in de psychiatrie.
Tevens is hij bestuurslid van het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland. 

De producten van de Stichting Molenwereld:

Vanaf 1 januari 1998 tot 29 februari 2016 heeft de Stichting Molenwereld het maandelijkse tijdschrift 'Molenwereld' uitgegeven onder redactie van Johan Bakker (1949-2020), met medewerking van diverse auteurs, die hun diensten vrijwillig hebben aangeboden. Daarvan dient in elk geval vaste medewerker Bart Mols genoemd te worden met diens rubriek 'Molens actueel'. Met het neerleggen van zijn werkzaamheden als redacteur van 'Molenwereld' door Johan Bakker is er met het 200e nummer in februari 2016 een einde gekomen aan het tijdschrift 'Molenwereld' in zijn oorspronkelijke gedaante. 

Om de enorme schat aan molenkunde uit de 200 nummers blijvend toegankelijk te houden, zijn al deze 200 nummers elders op deze website, op de pagina “Digitaal monument” te lezen en desgewenst te downloaden.  

Na een intermezzo van twee jaar, waarbij op bescheiden schaal via de website van de stichting is gepubliceerd, heeft het tijdschrift met ingang van 2018 een doorstart gemaakt als halfjaarlijkse publicatie 'De nieuwe Molenwereld' onder redactie van Ton Meesters en Jan Scheirs. Inmiddels is de redactie uitgebreid om de continuïteit van de uitgaven van 'De nieuwe Molenwereld' te waarborgen.    

'De nieuwe Molenwereld' verschijnt tweemaal per jaar: medio juni en begin december. Het tijdschrift omvat doorgaans zo'n 80 pagina's en heeft daarmee het karakter van een boekje dat u in de kast kunt zetten en dat ook na langere tijd uitnodigt om nog eens te lezen. Gezien de verschijningsfrequentie bevat 'De nieuwe Molenwereld' geen actualiteitenrubriek. 

De redactie

Ton Meesters

Redacteur

Al van jongs af aan is Ton geïnteresseerd geweest in molens, hierbij gestimuleerd door zijn grootvader, die molenaar was en zijn vader die interesse in geschiedenis had. Zijn belangstelling is met name gericht...

Jan Scheirs

Redacteur

Jan Scheirs woont in Hilvarenbeek, studeerde psychologie en was een groot deel van zijn leven als docent en onderzoeker verbonden aan Tilburg University. Nu is hij gepensioneerd.

Erwin Esselink

Redacteur

Erwin Esselink woont en werkt in Delft. Zijn interesse in molens ontstond begin jaren zeventig vanuit het verzamelen van lucifermerken, waar de bekende molenserie zijn aandacht trok.

Bart ter Steege

Redacteur

Bart ter Steege woont in Assendelft en is werkzaam als projectleider voor Archeologie West-Friesland. 

Ewoud van Arkel

Redacteur

Ewoud van Arkel is in molens en de molenwereld geïnteresseerd geraakt door zijn bestuurslidmaatschap van de beheersstichting van de molen in zijn woonplaats Dijkerhoek bij Holten. Vanaf 2017 draait hij daar als vrijwillig molenaar, eerst op de molen De Hegeman, later kwam de Wilper Molen in Posterenk erbij.

Harry van Hoorn

Eindredacteur

Vanaf de lagere school was Harry al geïnteresseerd in molens . Eind jaren ’80 is hij opgeleid tot vrijwillig molenaar in zijn geboorteplaats Vierhuizen bij instructeur Bernard Dijk. 

'De nieuwe Molenwereld' is volledig in kleur, op mooi, glad papier gedrukt en met een professioneel verzorgde lay-out.

Het gaat natuurlijk vooral om de inhoud van het blad. De redactie streeft naar afwisseling en diepgang in de artikelen. Zij wil goed geschreven teksten combineren met historische en hedendaagse afbeeldingen om een maximum aan informatie te bereiken. Er is daarnaast ook ruimte voor luchtigheid en kortere stukken. 

U kunt bijdragen verwachten over:

  • geschiedenis van molens, hun historische voorlopers en hun modernere navolgers;
  • maatschappelijke en culturele betekenis van molens;
  • monumentenzorg en wet- en regelgeving daaromtrent;
  • hedendaagse ontwikkelingen;
  • grondstoffen en producten;
  • de mensen in en om de molen en het molenaarsbedrijf;
  • de techniek van molens; 
  • archeologie rond molens.

Tijdelijke aanbieding:

Nrs. 1 t/m 10 van 'De nieuwe Molenwereld' voor € 65,- (incl. verzending) bij een nieuw abonnement.
Uw voordeel: € 42,50