Stichting Molenwereld is
opgericht op 18 februari 1997.

Het doel van de stichting is:

Het onderzoek
naar en het vastleggen van de geschiedenis, de constructie en werking van molens en de daaruit voortkomende industrieën en technieken, alsmede de ermee verweven sociale, maatschappelijke, taalkundige en culturele aspecten in de breedste zin des woords.

Het stimuleren
van het behoud van molens en hun cultuur in woord en geschrift.
De nieuwsvoorzieningen over de huidige ontwikkelingen op molengebied in het algemeen en in betrekking tot de afzonderlijke molens.
Het publiceren omtrent bovengenoemde doelstellingen via een of meer tijdschrift(en) boeken of anderszins.

De doelstelling
Vanaf 1 januari 1998 tot 29 februari 2016 is de doelstelling gerealiseerd door het uitgeven van het tijdschrift “Molenwereld” onder redactie van Johan Bakker, met medewerking van diverse auteurs, die hun diensten vrijwillig hebben aangeboden. Daarnaast de bijdrage van Bart Mols voor de rubriek Molens actueel.

Met het neerleggen van zijn werkzaamheden als redacteur van “Molenwereld” door Johan Bakker is er met het 200e nummer in februari 2016 een einde gekomen aan de gedrukte versie van “Molenwereld”.

Wij, als Stichting Molenwereld, hebben het besluit genomen om “Molenwereld” per 21 maart 2016 voort te zetten in digitale vorm middels de website molenwereld.com. met als uitgangspunt de bovengenoemde doelstelling.
Met de website publiceren wij alle 200 uitgaven van “Molenwereld” en willen wij verder gaan met het publiceren van nieuwe artikelen op de website.

Om de website op een goede manier te beheren zijn wij afhankelijk van de inbreng van vrijwillige auteurs, die hun bijdragen willen leveren aan nieuwe publicaties, en donateurs die ons financieel willen steunen.
Voor contact zie het colofon.

Stichting Molenwereld

R. van Wetten.
Secretaris