Jan Scheirs

Redacteur

Jan Scheirs woont in Hilvarenbeek, studeerde psychologie en was een groot deel van zijn leven als docent en onderzoeker verbonden aan Tilburg University. Nu is hij gepensioneerd.
Vanaf de jaren zeventig is hij ook vrijwillig molenaar, steeds op een korenmolen, want het ambachtelijke malen met stenen heeft vanaf het begin zijn aandacht getrokken. Daarnaast hebben in het bijzonder molengeschiedenis, de relatie van de molen met het landschap en de sociaal-economische achtergronden van het molenaarsbedrijf (de mens achter de machine) zijn belangstelling.
Vanuit deze interesses heeft hij meegewerkt aan verschillende boeken en artikelen die over molens verschenen zijn. Om dezelfde redenen is hij ook lid geworden van het bestuur van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG), en tenslotte heeft hij, samen met Ton Meesters, in de zomer van 2017 het initiatief genomen om het blad “Molenwereld” als “De nieuwe Molenwereld” opnieuw het licht te doen zien.