Antwoord ‘Zoeker 204’

zoeker205-webZoeker 204 is door Durk Posthumus uit Huins herkend als de molen van polder 55 te Welsrijp.

De molen stond ten noorden van de Stjelpdyk tussen de dorpen Welsrijp – Winsum – Spannum en was in 1943 nog op windkracht in bedrijf, al ontbrak er al een roede (zoals op de foto te zien). De molen, die vanaf de Huinsermolen te zien was, moet in of kort na 1950 verdwenen zijn.