Recensie – “Leven met de wind”

1. Leven van en met de wind voorkantDe geschiedenis van de molens in Someren, in het bijzonder windmolen “De Victor”.

Het zojuist verschenen molenboek “Leven met de wind” schets een mooi beeld hoe deze molens zich steeds hebben aangepast aan de tijdgeest.

De aanleiding van het boek was de grootscheepse restauratie van de molen in 2015-2016 en de vragen die daarbij naar aanleiding van de gevonden bouwsporen naar voren zijn gekomen.

In het boek worden alle molens die ooit in Someren gestaan hebben behandeld waarbij de verhalen zijn vergezeld van veel unieke foto’s die voor het merendeel uit particuliere archieven komen. Daarnaast worden de onderlinge verbanden tussen molenaars families beschreven waarbij de lezer wordt meegenomen in problemen met de bedrijfsvoering en concurentie in vroeger tijden.

Zo heeft de windmolen de Victor aan de Kerkstraat zijn ontstaan te danken aan de steeds slechter wordende biotoop van de standaardmolen in de Postel/Molenstraat. Omdat het bedrijf daar niet meer kon uitbreiden werd gezocht naar een nieuwe locatie om het bedrijf voort te zetten De molen is gebouwd als graan en pelmolen. Later is er ook nog een oliemolen aan toegevoegd.

Doordat geschiedenis wordt afgewisseld met volksverhalen, anekdotes en spreuken over molens die onze taal zo verrijkt hebben is het boek ook zeer leesbaar voor molenliefhebbers buiten Someren.

Het boek heeft een omvang van 120 pagina’s en bevat meer dan 100 foto’s waarvan de laatste katern in kleur.

De prijs van het boek is € 15,00. De verzendkosten voor 1 of 2 boeken bedragen € 4,00 per zending. Ophalen kan tijdens de openingstijden , bijna iedere zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur, Kerkstraat 31, Someren (N-Br), of na afspraak.

Voor meer informatie: E-mail: marc.van.deursen@chello.nl of telefonisch o493-495421