Het eerste nummer van “De nieuwe Molenwereld” is verschenen.

Op 23 juni 2018 is de eerste uitgave gepresenteerd van “De nieuwe Molenwereld” in de Keldonkse molen onder belangstelling van een groot aantal abonnees.

Heeft u belangstelling voor de uitgave van 2018 dan kunt u deze per e-mail adm@molenwereld.com bestellen. De kosten bedragen € 10,00 plus € 3,90 verzendkosten voor 1 nummer totaal € 13,90.
Voor het juni en decembernummer zijn de kosten € 20,00 + 3,90 verzendkosten totaal € 23,90. Na overmaken van het bedrag op rekening NL16 RABO 0375 0308 67 t.n.v Stichting Molenwereld onder vermelding van juni of December van De nieuwe Molenwereld 2018 of indien u beide nummers wilt ontvangen De nieuwe Molenwereld 2018

Voor 2019 zal in juni en december de nummers 3 en 4 verschijnen.
De kosten voor een abonnement 2019 bedragen € 20,00 per kalenderjaar.

U kunt zich opgeven als abonnee via onderstaand formulier, per e-mail: adm@molenwereld.com, of per post.
Het postadres:
Stichting Molenwereld
Benedenrijweg 521
2987 VA RIDDERKERK

Aanmelden