Een nieuwe Molenwereld?

Het blad “Molenwereld” hield een kleine twee jaar geleden op te bestaan. De stichting Molenwereld wil het blad nu opnieuw, en wederom in gedrukte vorm, het licht doen zien.

Er is een nieuwe redactie, en de verschijningsfrequentie verandert ook: er komen twee nummers per jaar, een in de zomer en een in de winter, maar die afleveringen zijn wel op zijn minst dubbeldik. Het tijdschrift krijgt daarmee het karakter van een boekje, dat u in de kast kunt zetten en dat ook na langere tijd uitnodigt om nog eens in te lezen.

De uitvoering werd destijds hoog geprezen, en dus blijft die zoals hij was: volledig in kleur, op mooi, glad papier gedrukt en met een professioneel verzorgde lay-out.

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Ook daarbij zal alles in het werk worden gesteld om de oude kwaliteit te handhaven. De redactie streeft naar afwisseling en diepgang in de artikelen, en zij wil goed geschreven teksten met historische en hedendaagse afbeeldingen (blijven) combineren om een maximum aan informatie te bereiken. Maar er zal ook ruimte zijn voor luchtigheid en kortere stukken. De breedte van de onderwerpen zal u verrassen.

U kunt bijdragen verwachten over:

  • geschiedenis (met inbegrip van historische voorlopers en modernere navolgers van de traditionele molen)
  • maatschappelijke en culturele betekenis
  • monumentenzorg; wet- en regelgeving
  • hedendaagse ontwikkelingen
  • grondstoffen en producten
  • mensen en bedrijf
  • techniek

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan thema’s die voorheen in Molenwereld wat minder aan bod kwamen, zoals het speciale karakter van de Nederlandse water(rad)molens en het beheer van landschap en water daaromheen. Bij dit alles wordt een landelijke dekking nagestreefd, en tegelijkertijd aandacht geschonken aan de regionale verscheidenheid in de genoemde thema’s. Het voornemen om “Molenwereld” opnieuw uit te brengen kan echter alleen slagen indien voldoende abonnees zich vooraf melden. Steun daarom de stichting en de redactie in hun plannen en meld u nu aan als abonnee voor 2018.

De prijs is € 20,- per jaargang (twee dikke nummers), maar als u zich nu opgeeft bedraagt het abonnementsgeld slechts € 17,50. Het eerste nummer zal naar verwachting in juni verschijnen, het tweede in de maand december. Voor een mooiere en interessantere molenwereld!

Aanmelden