Unanieme steun in Vianen voor subsidie Wipkorenmolen.

Al jaren bestaan er plannen voor de herbouw van de molen uit 1691. De kosten voor de herbouw van de Wipkorenmolen zijn begroot op 1,2 miljoen euro.

Ondanks het sympathieke doel om de wipkorenmolen te herbouwen en de grote betrokkenheid van enkele bestuursleden was de gemeente van mening dat de stichting te weinig vooruitgang boekte bij het binnenhalen van sponsorgelden. Een toetsing door een accountant eerder dit jaar liet zien dat de financiële dekking te beperkt was, aangezien de meeste sponsoring uit materiaal en/of arbeidsuren bestaat. Maar inmiddels is wel het één en ander veranderd. De stichting heeft inmiddels 70% van de kosten gedekt. Het perceel bouwgrond is in bezit van de stichting en er zijn inmiddels ook veel materialen aanwezig om te kunnen starten met de bouw. De stichting Bouwloods gaat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de molen bouwen. Beheerfonds Vaartse Rijn heeft 100.000 euro toegezegd voor de begeleiding van dit leerwerktraject.

Stichting Herbouw Wipkorenmolen is in augustus en september bij het college en alle fracties op bezoek geweest om te laten zien dat het project wel degelijk kans van slagen heeft. Het college is daar inmiddels ook van overtuigd, alhoewel de vraagtekens over het welslagen van het project nog niet zijn weggenomen.

In de gemeentevergadering van 23 oktober jl. Is de gemeente akkoord gegaan met een subsidie van € 150.000 voor de herbouw.