Na het welkoms woord en diverse bedankjes door voorzitter Hennie Driessen van Stichting Thornsche molen werd vrijdagmiddag 15 juli na de kerkelijke inzegening op alle molenhoeken door Pastoor Henk Jansen en Pfarrerin Sabine Jordan-Schöler van de evangelische kerk uit het Duitse Kranenburg met het lichten van de vang de Thornsche molen officieel in gebruik gesteld. Dit lichten werd gedaan door de commissaris van de Koning Clemens Cornielje en de heer J.Heijdra molen-deskundige van de provincie Gelderland en zoon van in januari overleden molenarchitect Ir. Jan Heijdra.

Thornse MolenDe commissaris bood aan de voorzitter een ‘Bikhamer’ aan waarmee de groeven in de molensteen bewerkt worden. Van de molenaars van de buurmolen “De Duffelt”uit Kekerdom kregen zij een blauwe vlag aangeboden die de tijdens openstelling van de molen uitgehangen wordt.  Nadat diversen spreker het woord hadden gehad bood H. Hakvoort bestuurslid Stichting Vrienden van de Gelderse Molen aan voorzitter Hennie Driessen een cheque van 500.== euro aan.

Leden van de molenaarsfamilie Vierboom onthulden het naambord op het voorliggend terras dat voortaan “Vierboomplein” gaat heten, ook zij boden de stichting Thorschemolen een schilderij ( in bruikleen) aan met daarop de originele Thornsche Molen. Muzikaal werd de middag ondersteund door koor AP/ART en de “de Spetters”