Subsidie voor restauratie molen Het Noorden

De Provincie heeft een subsidie toegekend aan Natuurmonumenten voor restauratie van poldermolen het Noorden bij Oosterend. De subsidie, die wordt toegekend voor de restauratie van rijksmonumenten, wordt gebruikt voor groot onderhoud aan de wieken, de kap en het molenlijf.

Natuurmonumenten is erg blij met de toekenning, laat Eric Menkveld, gebiedsmanager Noord-Holland Noord weten: “Na de restauratie kan de molen weer draaiend bewonderd worden en kunnen bezoekers ervaren hoe het was om molenaar te zijn. We zullen ons samen met vereniging De Hollandsche Molen, van wie we de molen in oktober overnamen, Provincie Noord-Holland en STIFT inzetten voor het behoud van dit voor Texel belangrijke rijksmonument.”

In de weekenden zullen de vrijwillige molenaars regelmatig aanwezig zijn voor onderhoudsklussen. Wie dan een kijkje in de molen wil nemen is van harte welkom, laat Natuurmonumenten weten: “De vrijwillige molenaars vertellen graag over de molen en het molenaarsvak.”

Foto: Het Noorden (foto: Donald Vandenbulcke)