Studie naar molenbiotoop vóór bouw multifunctioneel centrum Valburg

VALBURG – Valburg moet nog even geduld hebben voor helderheid over het plan voor een multifunctioneel centrum (mfc). Er is nog een aanvullend rapport nodig over de biotoop van de molen naast de mfc-locatie. Gemeente, projectontwikkelaar Klok, de dorpsraad als mfc-initiatiefnemer en het molenbestuur hebben de resultaten van een eerste onderzoek besproken.

Daaruit bleek dat de meest voorkomende windrichtingen – tussen zuidwest en noordwest – geen nadelige gevolgen heeft voor de molen. Het mfc noch de beoogde woningbouw van Klok heeft invloed op de wind die de molen laat draaien.

Discussie
“Maar om later alle discussie uit te sluiten, kijken we ook nog naar minder vaak voorkomende windrichtingen”, zegt Overbetuws wethouder Ben Ross. “Dat vervolgrapport is eind mei klaar. Zodat vermoedelijk in juni duidelijkheid volgt over het mfc-plan.”