Rooiwerkzaamheden nabij molen “De Vier Winden” in Rotterdam

Vanwege een belemmering bij het draaien van de wieken van de molen “De Vier Winden” aan de Terbregse Rechter Rottekade in Rotterdam, heeft Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op woensdag 17 januari 2018 rooiwerkzaamheden van bomen en struiken op het terrein naast de molen uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat voor de molen een zogenaamd windrecht geldt. Dit betekent dat houtopstanden (bomen, struiken, etc.) en bebouwing in de nabije omgeving van de molen geen belemmering mogen worden voor de wieken van de molen, waar op dit moment sprake van is.

Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning verkregen.