Oud-burgemeester heropent ‘De Leeuw’

Zaterdag 27 oktober is de korenmolen De Leeuw heropent door oud-burgermeester Joost Hoffscholte. In 1863 is De Leeuw verplaatst naar de Zijdstraat om plaatst te maken voor het gemeentehuis.

In 1877 werd de familie v/d Born eigenaar van de molen en begon er een houthandel in. Jaren later heeft hier ook nog een groente- en fruitwinkel gezeten. Voor zijn oorspronkelijke functie (koren malen) werd de molen niet meer gebruikt. De molen raakte steeds meer in verval en dit ging Jan Lunenburg, die altijd zeer begaan is geweest met monumenten en in het bijzonder met ‘De Leeuw’, aan het hart. Hij heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de molen te kopen en te restaureren.

Toen in 1986 de provincie aangaf voornemens te zijn de korenmolen van de lijst met rijksmonumenten te schrappen vanwege de slechte staat, is actie ondernomen. In 1989 heeft de gemeente de molen gekocht. De wethouder destijds, Nico Borgman, toonde zich in deze samen met Jan Lunenburg een pionier. In 1993 stelde hij de gemeenteraad voor een krediet van 975.000 gulden beschikbaar te stellen voor de renovatie.

Tegenvaller bij de restauratie was het verzakte fundament van de molen en de extra kosten bedroegen 323.000 gulden, die de gemeente uiteindelijk heeft bijgedragen. Om dit financiële ‘leed’ enigszins te verzachten is een verzoek ingediend bij het VSB fonds en werd een subsidie gegeven van 100.000 gulden.

Stralende openingsdag
In 1996 is de gerestaureerde korenmolen in gebruik genomen.  En nu zijn de entree en de keuken vernieuwd en kan de molen als er geen wind is elektrisch draaien.Molen ‘De Leeuw’ is iedere dinsdag en zaterdag geopend voor publiek. Er zijn allerlei ‘eigen’ (meel)producten te koop.

Foto: De Leeuw  (foto Donald Vanderbulcke)