Nooit Volmaakt geballoteerd.

Theo de Rooij is molenaar in hart en nieren. Hij woont in de Westmolen bij het Caribabad, hij werkt in een van de zeven hoge stellingmolens in Schiedam en ‘Nooit Volmaakt’ doet hij erbij, als hobby eigenlijk.

,,Ik voel me enorm met die molen verbonden. Ik heb er tien jaar lang samen met Karel gewerkt, ik heb er het vak geleerd. Het was toentertijd op een gegeven moment zo’n succes, dat het te druk werd om met een gewone baan te combineren. Daarom zijn we in 2007 gestopt. Vervolgens heeft de molen tien jaar lang vrijwel stil gestaan. Eerlijk gezegd is er in die tien jaar weinig of niks met de molen gebeurd. Dat vond ik moeilijk om aan te zien.”

De molen is op 1 januari 2017 door de Gemeente overgedragen aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV). ,,Ze hadden toen geen molenaar en dreigden daardoor de provinciale subsidie te verliezen. De hoogte van die subsidie is namelijk afhankelijk van het aantal omwentelingen van de molen. Ik zei, geef mij de sleutel dan maar, dan zorgen wij wel voor die omwentelingen. Maar de eerste de beste zaterdag kwamen er al mensen langs voor meel. Toen heb ik met mijn vriend Cees de Jong, molenaar in Beesd, besloten om weer te gaan malen. Wij wilden Gorinchem een werkend monument teruggeven.”

Maar ook willen zij hiermee bijdragen aan de instandhouding van het molenaars vak. ,,Er zijn te weinig jonge molenaars. Vooral oudere, gepensioneerde mensen gaan de opleiding doen, maar eigenlijk hebben deze mensen dan te weinig tijd om het vak in de vingers te krijgen. Je moet het echt leren in de praktijk, van een goede leermeester.” Maar er zijn ook andere zorgen: ,,De molenbiotoop wordt steeds ongunstiger, met steeds meer en hogere huizen en hoge bomen, die niet meer gekapt of gesnoeid worden als ze in de weg staan. Daarnaast worden de voedselveiligheidseisen steeds strenger. De korenmolen moet voldoen aan hoge hygiëne-eisen.”

,,Aan die hygiëne-eisen voldoen wij hier ruimschoots. Begin januari is de ballotagecommissie van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde op de molen geweest. Ze hebben mij en de molen geballoteerd. Dat wil zeggen dat ze de kennis van mij als korenmolenaar checken, de afstelling van de molenstenen nakijken, de kwaliteit van het meel, de hygiëne enzovoort. We zijn hier met vlag en wimpel voor geslaagd en mogen nu het keurmerk voeren. Daar zijn we trots op.”

Foto: Nooit Volmaakt (foto: Donald Vandenbulcke)