Molens van gemeente Coevorden naar Het Drents Landschap.

De gemeente en Stichting Het Drentse Landschap zijn al enkele jaren in gesprek om tot een overdracht te komen van de zeven molens.

De gemeente Coevorden draagt zeven molens over aan Stichting Het Drentse Landschap, waaronder de molens in Sleen en Noord-Sleen.

Volgens de gemeente Coevorden  past het beheren en behouden van molens niet bij de gemeentelijke kerntaak, maar past veel beter bij Het Drentse Landschap aangezien erfgoedbeheer voor hen een kerntaak is. Het besluit om deze overdracht aan Het Drentse Landschap te doen is weloverwogen genomen.

Stichting Het Drentse Landschap heeft jarenlange expertise op het gebied van erfgoed en de molens zullen bij hen in goede handen zijn.”

Lopende afspraken rond de molens worden nagekomen.
Lokale gebruikers, vrijwilligers, molenaars en andere belanghebbenden blijven op dezelfde wijze betrokken en blijven hun werkzaamheden doen, ook na de overname door Het Drentse Landschap. Met deze betrokkenen zijn verschillende gesprekken gevoerd.

De  overdacht wordt in fases uitgevoerd. De zeven over te dragen molens zijn De Arend in Coevorden, De Bente in Dalen, Jan Pol in Dalen, De Hoop in Wachtum, Jantina Helling in Aalden, De Hoop in Sleen en de Albertdina in Noord-Sleen. De molens worden niet tegelijk overgedragen. Tijdens de eerste fase, op 1 december 2018, vindt de overdracht plaats van de Jantina Helling in Aalden en de Bente in Dalen. De laatste molen zal op 1 december 2020 zijn overgedragen.

Molens leveren geen financiële winst op. Toch moeten deze rijksmonumenten in goede staat van onderhoud blijven. Daar is jaarlijks geld voor nodig. Om deze reden heeft Het Drentse Landschap om een ‘bruidsschat’ gevraagd. Deze bruidsschat wordt ondergebracht in het Fonds Onrendabele Monumenten (FOM). Dit is een stichting die extra financiële ondersteuning geeft aan Stichting Het Drenthe Landschap en Stichting Oude Drentse Kerken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een bruidsschat beschikbaar te stellen aan het FOM. De raad zal hier op dinsdag 6 november 2018 een besluit over nemen.

Foto: Jantina Hellingmolen (foto: Donald Vandenbulcke)