Leidse rosmolen naar Artillerie Museum.

In de zeventiger jaren werd de rosmolen door het Legermuseum aan Leiden geschonken en stond vijftien jaar naast Molen de Valk. Begin dit jaar, toen de Lammermarkt opnieuw werd ingericht, was er geen plaats meer voor het werktuig.

De rosmolen werd ooit gebruikt voor het malen van buskruit. De gemeente Leiden kon geen nieuwe plek vinden en de zou vernietigd worden. Buurtvereninging De Put in de oude Morsch kwam hier tegen in verzet. Het is erfgoed en belanrijk om te bewaren.

Uiteindelijk is het de gemeente Leiden gelukt om een museum te vinden. Het Nederlands Artillerie Museum in Het Harde heeft de historische molen overgenomen.

Foto: De rosmolen in Leiden