Korenmolen De Goede Hoop na restauratie opnieuw in gebruik genomen.

Op vrijdag 19 oktober de korenmolen De Goede Hoop aan de Molenweg in Mijnsheerenland, officieel opnieuw in gebruik genomen.

De openingshandeling werd verricht door gemeenteraadslid dr. Peter van Loo samen met Marga Prins, één van de buren van de molen. Zij zetten door het vrijmaken van de vang de wieken weer in beweging.

De Goede Hoop, gebouwd 1749, is in de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. De biotoop werd sterk verbeterd, de roeden opgeknapt, nieuw hekwerk aangebracht, de windpeluw en de vang vervangen en is de molen geheel opnieuw geschilderd. De restauratie van De Goede Hoop is voorlopig de laatste ingrijpende opknapbeurt voor de zes molens in de gemeente Binnenmaas.

De voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas, Jan Booden, memoreerde bij de heropening van de molen de afgelopen jaren waarin werd gestreefd naar de ingrijpende restauratie van De Goede Hoop. Hij noemde de net niet gewonnen strijd om de Molenprijs 2016, de financiële hulp van een aantal belangrijke fondsen, de extra steun van de gemeente Binnenmaas en het restauratiewerk van de molenwerkplaats Vaags uit Aalten. Ook bedankte hij voor de rol van de omwonenden, die te hulp kwamen bij het verbeteren van de biotoop van de molen.

De gemeente Binnenmaas heeft in de afgelopen jaren  aan de restauratie van een serie molens financieel bijgedragen. Het ging om de molen van Goidschalxoord, de Poldersche Molen in Maasdam, Windlust in Westmaas, de Oostmolen in Mijnsheerenland, De Hoop in Maasdam en nu dus als laatste De Goede Hoop in Mijnsheerenland. Voor de vijf eerstgenoemde molens heeft de gemeente Binnenmaas bedragen tussen de € 85.000 en € 150.000 ter beschikking gesteld, voor de laatste totaal € 58.000.

Kijkend naar de toekomst ziet de gemeente perspectief voor cultureel erfgoed als de molens in Binnenmaas en Korendijk. Recent is de nota “Integraal erfgoedbeleid Hoeksche Waard 2019-2023”, die aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard ter vaststelling aangeboden. Voor de 10 molens van de nieuwe Stichting Molens Hoeksche Waard wordt daarin voorgesteld € 60.000 per jaar voor de vaste lasten uit te trekken. En er is een plan voor het opstellen van een groenbeheersplan rondom alle molen biotopen.