Hoog water tast schoepenrad Molen van Frans in Mander aan.

Landschap Overijssel maakt een plan om de molens in het Dal van de Mosbeek een betere toekomst te geven.

Op dit moment heeft onder meer de Molen van Frans in Mander te lijden onder de hoge waterstanden. Die zijn een gevolg van maatregelen die horen bij het Natura-2000 gebied.

Uitdroging
Om de natuur in het Dal van de Mosbeek te behoeden voor uitdroging, is de waterstand in het gebied langzaam opgehoogd. Dat komt ten goede aan de flora en fauna in het gebied. Het probleem is echter dat de molens daar last van hebben. Door de verhoging staat de onderkant van het schoepenrad van de Molen van Frans voortdurend in het water. Daardoor wordt het hout aangetast en is veel meer onderhoud nodig. Het waterschap Vechtstromen constateert in een rapportage een ‘strijdigheid tussen de Natura-2000 doelstellingen en de cultuurhistorische belangen.’

Onderzoek
De gevolgen van de hoge waterstanden in het gebied zijn al langer bekend. Het is echter voor het eerst dat Landschap Overijssel – eigenaar van de molen – nu gedegen onderzoek gaat doen naar het probleem. Een woordvoerder van Landschap Overijssel zegt desgevraagd geen oplossing voorhanden te hebben. “We willen er eerst gedegen onderzoek naar doen en alle mogelijke opties in kaart brengen. Het is echter een feit dat het voor de molen niet goed is, voortdurend natte voeten te hebben.”

Trekpleister
De Molen van Frans is een bekende toeristische trekpleister. De bovenslagmolen is begin 1700 als papiermolen gebouwd voor papierfabrikant Willem Cramer in Ootmarsum. De huidige naam kreeg de molen toen deze in 1870 werd gekocht door Bernard Frans die er een korenmolen van maakte. Sinds 1963 is de molen in bezit van Landschap Overijssel.

Foto: de molen van Frans