Gebreken gevlucht Hoekermolen

Het  verwijderen van de roede – 1

Bij het onderhoud van de molen kwam bij het doorhalen van de roeden een ernstig mankement aan het licht: er zat een scheur in de 125-jarige Pot-roe, bij het kruis.

De molen is stilgezet en na overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is door Erfgoed Advies Groen een plan voor herstel opgesteld.

De Hoekermolen dateert uit 1874 en heeft vermoedelijk bij de bouw houten roeden gekregen. De levensduur van dergelijke roeden is beperkt. De huidige roe, een binnenroe met nr 1740 is in 1895 door het Hoeker Waterschap besteld bij de Gebroeders B. Pot te Kinderdijk. De Pot-roe bestaat uit een geklonken constructie van hoeklijnen waarop met klinknagelverbindingen platen zijn bevestigd. De meeste van dit soort roede zijn meer dan 100 jaar meegegaan. De Pot-buitenroede is in 1908 door molenmaker Wijnveen te Voorthuizen vervangen, en bij de restauratie in 1992 vervangen door een gelast exemplaar.

Tot 8 jaar geleden werden de defecte geklonken roede vervangen door een gelast exemplaar.

Nadien is men de zeldzaamheid en monumentale waarde gaan inzien en is gestart met het restaureren van dergelijke roede.

Voor de binnenroe van de Hoekermolen is gekozen voor de restauratie van de roe. De ingeroeste platen worden losgenomen door het uitboren van de bestaande klinknagels. Vervolgens worden de nieuwe platen weer met klinknagelverbindingen gemonteerd. Tot slot wordt de roe van een degelijke epoxycoating voorzien. De roe heeft na herstel weer de kwaliteit van een nieuw exemplaar. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke restauratie in de toekomst weer herhaald kan worden.

Foto’s:  Jan Reesink