Educatief Centrum De Vijzel zal verrijzen bij Twuyvermolen

Suzanne Jong sloeg vorige week dinsdag langs de Oosterdijk de eerste paal van De Vijzel, zoals het educatief centrum bij de Twuyvermolen in Sint Pancras gaat heten.

Terwijl de molen draaide genoten de aanwezige genodigden buiten van een glaasje, terwijl molenaar Rob Basten kort iets vertelde over het tot stand komen van de plannen en sprak hij de hoop uit dat in de toekomst velen, vooral ook schoolkinderen, de weg naar het centrum en de molen zullen vinden.

Architect Rob de Vries uit Alkmaar, die ook betrokken was bij het interieur van de molen, gaf een korte toelichting op het ontwerp en heeft later nog aan de hand van tekeningen uitleg gegeven over de indeling en materiaalkeuze. Het meest in het oog springend is de grote glaspartij waardoor vanuit de centrale ruimte de molen steeds goed te zien is.

Bouwbedrijf Appelman uit Anna Paulowna gaat het project bouwen. Bedoeling is dat het deze zomer gereed is, zodat de eerste bezoekers op de landelijke Monumentendag ontvangen kunnen worden. Op de website en de Facebookpagina van de Twuyvermolen kan iedereen de voortgang van het bijgebouw nauwlettend volgen.

Rob en Suzanne werd in november 2014 eigenaar van de molen aan het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Zij hebben de molen laten verbouwen tot hun nieuwe woonhuis. De molen is een achtkanter uit 1663, rijksmonument. Het woonhuis in de molen telt een begane grond en twee verdiepingen. De molen is ‘hightech meets history’ geworden, want in het historische pand zijn moderne voorzieningen als vloerverwarming aangebracht.

Suzanne en Rob vonden het belangrijk dat na de verbouwing de werking van de Twuyvermolen zichtbaar zou zijn in het interieur en stellen de molen ook op gezette tijden open voor het publiek.

Na de officiële heropening van ‘hun’ molen in september 2016 behaalde Rob in 2017 zijn molenaarsdiploma en namen de plannen voor het educatief centrum steeds concretere vormen aan. In dit centrum, waar nu de eerste paal voor is geslagen, willen de moleneigenaren onder meer schoolkinderen ontvangen om ze meer te leren over de cultuurhistorische waarde van de molen en haar omgeving. Rob legt uit dat het primaire doel het ontvangen van groepen om te vertellen over de molen is.

Foto: Twuyvermolen.