Financiële tegenvaller voor Vinkelse molen dreigt door wijziging bestemmingsplan.

De stichting Vinkelse Molen dreigt op te moeten draaien voor de schadevergoeding van bijna 26.000 euro. Twee huiseigenaren in Vinkel krijgen een schadevergoeding vanwege de bouw van de Vinkelse molen.

De gronden bij hun Vinkelse woningen hebben daardoor een andere bestemming gekregen. Verkeer van en naar de molen moet langs hun percelen.

Het bewuste bestemmingsplan is nog door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Maasdonk vastgesteld. Daarbij is ook een overeenkomst ondertekend met de stichting waarin is bepaald dat zij opdraait voor eventuele planschade door dit nieuwe bestemmingsplan.

Op verzoek van de gemeente heeft het Rotterdamse SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken) berekend hoeveel schade de Vinkelse woningeigenaren door het nieuwe bestemmingsplan hebben opgelopen. Belangrijk ijkpunt daarbij is de vraag of deze verandering beschouwd kan worden als een normale maatschappelijke ontwikkeling. De totale schade is daarop vastgesteld op 13.000 euro voor Rijshoeve 10 en 12.800 euro voor Rijshoeve 12. De conclusie van het SAOZ is, dat de bouw van de molen in combinatie met voorzieningen op het gebied van educatie en dagrecreatie, een molenbedrijf en horeca en de nieuwe ontsluiting geen normale maatschappelijke ontwikkeling is. .

Hierdoor dreigt nu een fikse financiële tegenvaller voor de stichting Vinkelse Molen. Jan van der Lee van de stichting stelt voorop dat iedereen het recht heeft om bezwaren in te dienen. ,,We hebben nog de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan. We overleggen daarover nu met onze advocaat. Als we dat geld uiteindelijk moeten betalen, betekent het dat de bouw van de molen vertraagd wordt. We bouwen al naar gelang we geld hebben. Ik denk overigens dat onze deadline van 2020 niet meteen in gevaar hoeft te komen.”

Er wordt nu aan de afwerking van houten achtkant gewerkt. Er worden onder meer zolders in gemaakt. Daarna wordt de achtkant afgetimmerd en voorzien van een laag bitumen. ,,Als alles meezit kunnen we het rond de jaarwisseling op de belt plaatsen.”

Raadslid Sjef van Creij van Gewoon ge-DREVEN wil niet dat de planschade wordt verhaald op de stichting. Van Creij stelt voor dat de gemeente die kosten voor haar rekening neemt.

Foto: Vinkelse Molen (foto Stichting Vinkelse Molen)