Coops Molen moet weer in de gemeenschap van Zelhem.

De Coops Molen cq Nieuwe Molen aan de Wiekenweg staat er al jarenlang triest bij. In 1939 werden de roeden van de molen verwijderd en later ook de kap en de as. Pogingen om het rijksmonument te restaureren, hadden geen resultaat. Toen Hélène Pellegrini in december 2015 eigenaresse werd van het molencomplex, besloot zij niet af te wachten, maar ging zij direct aan de slag met restauratieplannen.

Na raadpleging met diverse molendeskundigen bleek dat de molen grondig gerestaureerd moest worden. De kosten bedroegen aanvankelijk zo’n half miljoen euro. De provincie was bereid om 60 procent van de kosten te financieren en de gemeente Bronckhorst tastte diep in de buidel. De aanbesteding ging naar molenmaker Vaags uit Aalten en nadat de vergunningen rond waren, werd in de zomer van 2018 gestart met de restauratie. Alleen de omgevingsvergunning laat nog even op zich wachten, maar als die er is, kan Pellegrini eindelijk invulling geven aan concrete plannen met het molencomplex.

Pellegrini is overtuigd van haar missie om de molen terug op de kaart te zetten. “Derk Coops was vijftig jaar toen hij de molen liet bouwen en ik ben vijftig nu ik de molen laat restaureren, precies 200 jaar later”, vertelt ze. De molen bleef in bedrijf tot in 1980 de laatste molenaar van vier Coopsgeneraties stopte. Omdat in 1939 de wieken van de molen waren gehaald, werd er na die tijd gemalen in het ernaast gelegen gebouw, de maalderij. Ook dit gebouw maakt deel uit van Pellegrini’s plannen. “De molen willen we na de restauratie weer maalvaardig laten zijn. In de maalderij zal een klein museum komen en we denken aan een koffie- en theeschenkerij. Het terrein moet een punt worden waar bedrijvigheid is en waar mensen uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten. Tevens willen we er een educatieve en toeristische functie aan geven. “

“Momenteel is Stichting Coops Molen bezig met het ophalen van de laatste euro’s. Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden al achter de rug. Er groeiden bomen uit de molen, die zijn weggehaald. Losse stenen zijn verwijderd, de originele deuropeningen zijn weer verschenen, er is aan de fundering gewerkt en de stenen zijn inmiddels uitgezocht. Om de Coops Molen te steunen is geld altijd welkom, maar het kan ook met een dichte portemonnee door mee te doen met de zegelactie bij de Jumbo.

Wie de vorderingen van de restauratie graag wil volgen, kan op de Facebookpagina ‘Coops Molen’ kijken. Voor contact kan een e-mail gestuurd worden.

Foto: Coops Molen