Behoud voor de weidemolens in Alkmaar.

In de loop der jaren zijn al vele houten weidemolens vervangen door ijzeren exemplaren. En ook van de overgebleven 25 molens dreigden er verschillende door functieverlies verloren te gaan.

Vandaar dat de gemeenteraad enige tijd geleden een oproep deed om de zo kenmerkende houten molens te behouden voor het landschap. Wethouder Marcel van Zon: “De weidemolens horen thuis in het veenweidelandschap en we zetten nu een symbolische eerste stap naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behoud ervan”.

De 25 molens in de gemeente Alkmaar zijn sinds de negentiende eeuw kenmerkend onderdeel van het Noord-Hollands landschap. In de Eilandspolder staan de meeste en worden nog steeds gebruikt om er voor te zorgen dat de wei niet te nat wordt.

Vier partijen, Staatsbosbehher, Landschap van Noord-Holland, Noord-Hollanse Molenfederatie en de gemeente Alkmaar sloegen de handen ineen en hebben een werkgroep in het leven geroepen die zich gaat bezig houden met het onderhoud met behulp van vrijwilligers. In de periode van maart tot oktober zal jaarlijks een aantal rondes worden gedaan.

Wie affiniteit heeft met de weidemolens en kennis heeft van timmerwerk, kan zich hiervoor aanmelden via erfgoed@alkmaar.nl

Foto: Het Varnerbroeker Molen te Heilo (foto molenstichting Alkmaar)