B en W vragen raad om bijdrage voor restauratie COOPS-molen Zelhem.

B en W van Bronckhorst stellen de raad voor eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen voor de restauratie en en het maalvaardig maken van de COOPS-molen in Zelhem. Het monument krijgt daarmee zijn oorspronkelijke functie terug en wordt bovendien toegankelijk voor publiek.

De molen, een zogenaamde ‘bovenkruier’ uit 1818, is een rijksmonument en staat al jaren leeg. De nieuwe eigenaresse wil de molen restaureren, waardoor het weer een maalvaardige molen wordt en zijn oorspronkelijke functie, het malen van koren, terugkrijgt. Het is de bedoeling dat de molen toegankelijk voor publiek wordt. In het naastgelegen oude maalderijgebouw komt een winkeltje met maalderijproducten, inclusief een informatiepunt over korenmolens en voormalige molens in de buurt van Zelhem.

Belangrijke cultuurhistorische waarde
De ronde stenen korenmolen van Derk Coops (1768 – 1859) is gebouwd in 1818 op de Zelhemsche Enk. Deze eerste, geheel uit steen opgebouwde molenromp, is de een na oudste molen van Zelhem. In Zelhem stonden vroeger zeven molens, waarvan alleen de molen in de Wittebrink en de COOPS-molen nog zijn overgebleven. Het gehele complex beeldbepalend in de omgeving en heeft een bijzondere herinneringswaarde.

Terug aan de gemeenschap
De molen is in slechte staat en alleen de molenromp is behouden. In de afgelopen jaren is op verschillende manieren geprobeerd om de molen van de ondergang te redden, maar al deze pogingen bleven helaas zonder resultaat. De molen raakte ondertussen steeds meer in verval. De huidige eigenaresse kocht het molencomplex in 2015 met als doel om het geheel nieuw leven in te blazen en op die manier ‘terug te geven’ aan de gemeenschap. Daarom draagt zij de molen ook over aan de stichting COOPS- molen. Deze stichting gaat in de toekomst de molen exploiteren. Na restauratie wordt de molen dan ook periodiek opengesteld voor publiek. Inmiddels hebben zich een aantal molenaars als vrijwilliger gemeld, die de molen willen bemalen.

Door het in oude staat terugbrengen van de molen kan deze opnieuw zijn oorspronkelijke functie vervullen. Er zal weer koren tot meel worden gemalen met de bedoeling dit product, en aanverwante molenproducten, in het naastgelegen oude maalderijgebouw met bezoekersfunctie te verkopen. Daarnaast wil men de educatieve waarde van de molen en het maalderijgebouw benutten voor bezoekers.

Omgevingsvergunning
Voor het herstel van de molen is een omgevingsvergunning nodig. De raad wordt daarom gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De verwachte kosten van de restauratie zijn € 550.000. De provincie heeft inmiddels subsidie toegezegd. De raad neemt op 22 februari een besluit over de gemeentelijke bijdrage.