50 mille voor rijksmonumenten in Bergen en Egmond

De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens. In Bergen gaat 37.009 euro naar de Damlandermolen en 12.618 euro naar een slotboerderij in Egmond.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30 procent van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De komende jaren ligt de focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. De subsidies richten zich op de kosten van een sobere doch doelmatige restauratie.

De Damlandermolen aan de Meerweg is rond 1700 gebouwd. De molen is, zoals meer Noord-Hollandse poldermolens, een binnenkruier. Dat houdt in dat de kap van de molen van binnen naar de wind wordt gezet. Nadat in 1951 een elektrisch gemaal naast de molen was geplaatst, is de Damlandermolen verkocht aan een particulier, die rond 1957 het gaande werk uit de molen heeft laten verwijderen. In 1967 is nog een nieuw wiekenkruis aangebracht, maar de molen is sinds die tijd matig onderhouden.

David en Lida van Twisk werden vijf jaar geleden eigenaar van het rijksmonument en zijn sindsdien bezig met herstelwerkzaamheden.

Foto: Damlandermolen (foto: Donald Vandenbulcke)