Antwoord ‘Zoeker 204’

Zoeker 204 is door Durk Posthumus uit Huins herkend als de molen van polder 55 te Welsrijp. De molen stond ten noorden van de Stjelpdyk tussen de dorpen Welsrijp – Winsum – Spannum en was in 1943 nog...

Zoeker 204

Zoeker 203 is door Leo van der Drift uit Den Haag herkend, en bleek net als Zoeker 202 een Duitse molen te zijn. Hij schrijft: We zien hier een close-up van de “Alte Mühle in der Dong” in...

Zoeker 203

Zoeker 201 Zoeker 201, een ingekleurde ansichtkaart met een paltrok, blijkt ook als puzzelstukje in het blad Molinologie gestaan te hebben, en wel in nummer 22 van 2004. De molen werd toen herkend...

Zoeker 202

Op de vorige Zoeker, een onbekende paltrok, zijn geen reacties binnengekomen. Wel kwam er via Johan Bakker een oplossing binnen voor de Zoeker uit Molenwereld 159, waarop een molen in afbraak is te...

Zoeker 201

Op de Zoeker in het laatste nummer van Molenwereld 200 kwamen geen reacties binnen. Niet zo vreemd, want het betreft een hardnekkige onbekende, die al in 1972 verscheen in De Molenaar, maar nooit...